Varjovalmennus - mistä on kyse?

Varjovalmennus haastaa kaupalliset valmennuskurssit tarjoamalla maksutonta valmennusta yliopistoon pyrkiville. Keskitymme aloihin, joille on lähes mahdotonta päästä sisään ilman valmennuskurssia.

Valmennuskursseja vapaaehtoisten voimin

Haluamme puuttua eriarvoisuuteen tarjoamalla valmennusta niille, joilla ei ole varaa maksullisiin valmennuskursseihin. Kursseja järjestää joukko vapaaehtoisia opiskelijoita ja yliopistosta valmistuneita.

Vuodesta 2014 alkaen olemme järjestäneet muun muassa oikeustieteen, lääketieteen, biologian, taloustieteen, politiikan ja viestinnän, psykologian, sosiologian ja lääketieteellisen kursseja. Vuosien saatossa kursseille on osallistunut yhteensä tuhansia yliopistoon pyrkiviä. Sisäänpääsyprosentit vaikuttavat olleen samaa tasoa kaupallisten valmennusyritysten ilmoittamien prosenttien kanssa.

Lisätietoa käynnissä olevista ja käynnistyvistä kursseista on verkkosivujemme osiossa Kurssit. Tiedot keväällä alkavista kursseista päivittyvät kevään aikana kurssikohtaisille sivuille.

Kannanottoja

Varjovalmennus uskoo tasa-arvoiseen, kaikille avoimeen ja maksuttomaan korkeakoulutukseen.

Korkeakouluttautumiseen ja korkeakoulutukseen pääsemiseen liittyy monia yhteiskunnallisiin rakenteisiin perustuvia epätasa-arvoistavia ongelmia. Yksi keskeinen on taloudellinen epätasa-arvo, jota kaupalliset valmennuskurssit korostavat, sillä jokaisella ei ole varaa kalliisiin valmennuskursseihin.

Valmennuskurssit

Ihannetapauksessa valmennuskursseja, niin maksullisia kuin maksuttomiakaan, ei tarvitsisi järjestää. Valmennuskursseihin liittyy taloudellista ja alueellista epätasa-arvoisuutta.

Varjovalmennus on linjannut, että se järjestää valmennuskursseja vain aloille, joille pääseminen ilman valmennuskursseja on vaikeaa. Varjovalmennus ei halua vahvistaa valmennuskurssien asemaa, eikä järjestä valmennusta aloille, joille ei ole syntynyt valmennuskurssimarkkinoita.

Avoimen väylä

Avoimen väylällä tarkoitetaan korkeakoulujen tarjoamaa vaihtoehtoista sisäänpääsyväylää, jossa opiskelija tulee valituksi sisään suoritettuaan riittävästi opintoja ja/tai on saanut opinnoistaan riittävän hyviä arvosanoja.

Varjovalmennus pitää lähtökohtaisesti avoimen väylää tervetulleena vaihtoehtona valintakokeiden rinnalle, sillä avoimen kursseista saa suoritusmerkinnän, mahdollisesti opintopisteitä ja niitä voi sisällyttää myöhempään tutkintoon. Korkeakoulujen itsensä tarjoama kurssi on parempi kuin esimerkiksi valmennuskurssi.

Varjovalmennus ilmaisee kuitenkin huolensa avoimen väylän kurssien hinnoista. Esimerkiksi Helsingin yliopisto korotti taannoin avoimen yliopiston hintoja huomattavasti: ennen kurssien hinta oli 10 euroa suoritettua opintopistettä kohti, korotuksen jälkeen peräti 15 euroa. Jos kurssit kallistuvat, kaikilla ei ole tasavertaisesti varaa niihin.

Avoimen väylän täytyy olla ennustettava ja läpinäkyvä sisäänpääsykeino, mikäli sitä sellaisena markkinoidaan.

Todistusvalinta

Todistusvalinnalla tarkoitetaan uudistusta, jossa ylioppilastodistuksen arvosanojen painoarvo opiskelijavalinnassa kasvaa. Varjovalmennus suhtautuu uudistukseen kriittisesti.

Uudistus ei ole poistanut valintakokeisiin liittyvää painetta, vaan on jopa pahentanut sitä valintakoekiintiöiden pienentyessä. Tilanteessa, jossa esimerkiksi puolet sisäänpäässeistä valitaan todistuksen perusteella, valintakokeen kautta valittavien pullonkaula muuttuu ahtaammaksi.

Uudistus myös luo painetta ylioppilaskirjoituksiin ja luo valmennuskurssimarkkinoita lukioikäisille. On ongelmallista, että entistä nuorempien täytyisi pystyä tekemään koko loppuelämäänsä sitovia valintoja. Kaikilla lukioikäisillä ei ole mahdollisuuksia maksaa opintojensa ohella kalliita valmennuskursseja.

Uusimmat kurssit

.

Psykologia ja logopedia

Kevään 2024 kursseista tiedotetaan tarkemmin kurssikohtaisilla sivuilla.
 

.

Lääketiede

Kevään 2024 kursseista tiedotetaan tarkemmin kurssikohtaisilla sivuilla.
 

.

Yhteiskunnallisen alan yhteisvalinta

Kevään 2024 kursseista tiedotetaan tarkemmin kurssikohtaisilla sivuilla.